Leasing

Finansowanie salonów kosmetycznych

Leasing kosmetyczny - ta forma finansowania jest jedną z najbardziej popularnych wśród przedsiębiorców ze względu na korzyści podatkowe, oraz uproszczone procedury stosowane przez firmy leasingowe. Biorąc pod uwagę właśnie regulacje podatkowe, głównie w zakresie podatku VAT, zastosowanie tej formy finansowania jest optymalne dla firm które są płatnikami tego podatku. Uzyskanie finansowania w formie leasingu, w zakresie określonych procedur uproszczonych, to potrzeba przedstawienia jedynie dokumentów rejestrowych firmy oraz wypełnienie krótkiego wniosku. Podstawowe korzyści: poprawienie płynności finansowej, finansowanie do 100% wartości urządzenia, niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych), płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania.

Oferta - do 100000 zł netto zaangażowania w procedurze uproszczonej, minimalna opłata wstępna to 10% wartości, dla nowych działalności to 20%, okres leasingu kosmetycznego od 24 do 60 miesięcy, wymagane tylko dokumenty rejestrowe firmy i wniosek, finansowanie urządzeń używanych ( re-kondycjonowanych), możliwość zastosowania pożyczki.

Finansowanie podmiotów medycznych i lekarzy

Leasing medyczny - procedura uproszczona dla lekarzy i spółek z poręczeniem lekarzy będących właścicielami/ udziałowcami w spółce. Pożyczka w procedurze uproszczonej udzielana jest do kwoty125000,00 EUR zaangażowania. Nie trzeba płacić na początku umowy VAT-u 8%, gdyż jest on rozłożony w ratach, który w przypadku easingu finansowego bardzo często trzeba wpłacić przy zawarciu umowy „z góry”. 0% wpłaty wstępnej i okres finansowania do 6 lat. Dokumenty prawno-rejestrowe potrzebne do umowy w procedurze uproszczonej to wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki (w przypadku spółek), regon, nip, dowody osobiste reprezentantów zgodnie z KRS, dowody osobiste lekarzy oraz współmałżonków lub akty rozdzielności majątkowej, prawo wykonywania zawodu lekarza/specjalizacja (3 strony włącznie ze zdjęciem) oraz wniosek.

Oferta - do 125000 EUR zaangażowania w procedurze uproszczonej, 0% wpłaty wstepnej, mozliwość finansowania również dla nowych działalności i praktyk lekarskich, finansowanie w formie pożyczki medycznej i leasingu, wymagane tylko dokumenty rejestrowe firmy, wpis do Izby Lekarskiej i wniosek, finansowanie w ratach podatku VAT 8%

Dane adresowe

IFApro

ul. Mehoffera 68 D
03-131 Warszawa

Tel: +48 22 781 65 92
Fax: +48 22 781 65 92
Email: biuro@ifapro.pl
Www: ifapro.pl

Galeria 1
Galeria 1
Galeria 1